【Imago Dei】 un miracol al creației umane


⇑ Change Quality!
한국어 日本語 English Deutsch Italiano Français עברית Português Español čeština bosanski српски 中文
Apoi Dumnezeu a zis:,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele cari se mişcă pe pămînt. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l -a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i -a făcut. (Geneza 1:26-27)

【Pope Francis】"The Image of God is the Married Couple: the Man and the Woman"
【Vatican】"Jesus Not Coming Back By The Looks Of It" Admits Vatican
【Miracle】NASA "Curiosity Rover" Finds Message From God on Mars
【Miracle】Miracle Happened Baby Buried Alive, Rescued From Rubble In Syria
Texas senate passed post-20-week abortion ban bill

この記事へのコメント


この記事へのトラックバック